Erasmus +

Duyuru

Erasmus Personel Hareketliliği Başvuruları Başladı

Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2018 - 2 Kasım 2018
Başvuru Yeri: Erasmus ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
Başvuru Şekli: Dilekçe ve Davet Mektubu
Kontenjan: Ders verme: 9 Eğitim Alma: 6

ERASMUS PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ

 1. Erasmus Personel Ders Verme Hareketliliğinden faydalanacak personel; ziyaret ettiği yükseköğretim kurumunda en az 8 (sekiz) saat ders vermelidir. Katılacak Personelin üniversitemizde ders vermekle yükümlü olması gerekmektedir. Faaliyetin gerçekleştirilebilmesi için, İstanbul Arel Üniversitesi ile gidilecek üniversite arasında Erasmus+ ikili anlaşma olması zorunludur.
 2. Başvurusu onaylanan öğretim üyesi, karşı kurumla kararlaştırılmış ve tüm taraflarca onaylanmış “çalışma planı (teaching plan)” formatının aslını Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne vermek zorundadır. Taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyalar kabul edilir. Programdan faydalanmak isteyen ve bir tarih belirleyen öğretim üyesi, karşı kurumdan aldığı davet mektubunu dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek başvuruda bulunmalıdır.

ERASMUS EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

 1. 2018-2019 dönemi Erasmus Personel Ders Alma (training) Hareketliliği kontenjanında Araştırma Görevlileri ve idari personel yararlanabilir.
 2. Başvurusu onaylanan idari personel/araştırma görevlisi, karşı kurumla kararlaştırılmış ve tüm taraflarca onaylanmış “çalışma planı (training plan)” formatının aslını Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne vermek zorundadır. Taranmış/fakslanmış/e-posta ile gönderilmiş kopyalar kabul edilir. Programdan faydalanmak isteyen ve bir tarih belirleyen idari personel/araştırma görevlisi karşı kurumdan aldığı davet mektubunu dilekçe ile Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne bildirerek başvuruda bulunmalıdır.

ÖNEMLİ BİLGİLER

 1. Erasmus Personel Hareketliliği için toplam faaliyet süresi, en fazla beş (5) gündür. Bu hibeye ek olarak seyahat hibesi desteği de sağlanır.
 2. Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilen hibe katkı niteliğinde olup, yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 3. Personel hareketliliğinden faydalanan personelin sözleşmesinde yazan toplam hibenin ödemesi 2 taksitte yapılır. İlk ödeme toplam hibenin %80'i oranında yapılır. Kalan %20 hibe tutarı ise faaliyet dönemi sonunda, öğretim programı, katılım sertifikası ve seyahat giderini gösterir belgeler Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra yapılan değerlendirme sonunda ödenir. Hibe miktarı gidilen ülke ve gidilen süreye bağlı olarak hesaplanır.
 4. Personel Hareketliliğinden yararlanmaya hak kazanan akademik/idari personel en geç Mayıs 2020 tarihine kadar faaliyetini tamamlamış olması gerekmektedir.
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç 153
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan 136
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya. 119
Elde edilen “km” değeri Hibe miktarı (Avro)
10-99 KM arası 20 €
100 - 499 KM arası 180
500 - 1999 KM arası 275
2000 - 2999 KM arası 360
3000 - 3999 KM arası 530
4000 - 7999 KM arası 820
8000 KM ve üzeri 1500


DEĞERLENDİRME VE SEÇİM

 1. Erasmus+ Personel Hareketliliği için değerlendirme ve seçim İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen bir Komisyon tarafından yapılır ve Rektörlüğün onayı ile sonuçlanır.
 2. Akademik/İdari personelin değerlendirme ve seçim sürecinde her personelin 100 tam puana sahip olduğu kabul edilerek;
  • Engelli personele 20 puan ilave edilerek öncelik verilir.
  • Bir önceki yıl hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele 10 puan ilave edilir.
  • Daha önce hareketlilik yapılmamış üniversite ve bölümlerde hareketlilik faaliyetinde bulunacak personele 10 puan ilave edilir.
  • Üniversitemizin bölümlerinden birini kapsayacak şekilde Erasmus+ ikili yeni anlaşma yapılmasını sağlayan personele 20 puan verilir.
  • Üniversitemizde Erasmus+ programı ile ilgili görev yapan personele 10 puan verilir.
  • Akademik personele İngilizce yeterliliği için 50 puan verilir. İdari personel Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından İngilizce mülakata tabi tutulur.
 3. Puan sıralaması dikkate alınarak asıl ve yedek olarak iki grup yapılır.
 4. Gerekli evrak listesi ve hareketlilik adımları için:
  https://erasmus-plus.arel.edu.tr/erasmus/dersverme-hareketliligi/giden-ogretim-elemani

Geri Tüm Duyurular