Erasmus +

Duyuru

KA103 Çerçevesinde Yeni Anlaşma Yapacak Personelin Desteklenmesi

  1. Erasmus+ Personel Hareketliliği faaliyetlerinden (ders Verme/eğitim alma amaçlı) faydalanmak isteyen akademik ve idari personelin 22 Mart 2019 tarihine kadar, ziyaret etmek istedikleri üniversite ve tarihleri belirten dilekçelerini Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü'ne ulaştırmaları gerekmektedir.
  2. Hareketlilik faaliyetlerinden yararlanacak Üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanacaktır.
  3. Hibenin adil ve şeffaf kullanılabilmesi için, daha önce hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele, Üniversitenin Erasmus+ işleyişine katkı sağlamış personele, daha önce gidilmemiş üniversitelerde ve/veya bölümlerde hareketlilik faaliyetini gerçekleştirmek isteyen ve ikili anlaşma yapan personele öncelik verilecektir.
  4. Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü, yukarıdaki kriterlere uygun başvurular arasından en fazla 8 (sekiz) personelin hareketliliğini destekleyecektir

Son Başvuru: 22 Mart 2019

Geri Tüm Duyurular