Erasmus +

Giden Personel

A. Yurt Dışına Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar

 1. Ders Planının içeriği 8 saat ders verilmesi veya eğitim alınması olmalıdır. Belirtilen tarihler toplamda 5 gün olarak yazılmalıdır. Toplamda 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü hazırlanacak. 
 2. Davet Mektubu
 3. Vize Fotokopisi
 4. İş Bankası Avro (€ )Hesap Cüzdanı Fotokopisi / QNB Finansbank Avro (€ )Hesap Cüzdanı Fotokopisi  
 5. Üniversite ve Öğretim Elemanı arasında imzalanan hibe sözleşmesi.
 6. Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu veya Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Sureti.
  Her katılımcı kendi Müdürlüğü / Dekanlığına gideceği tarihleri belirten izin dilekçesi yazmakla yükümlüdür.

B. Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra Erasmus Ofisi’ne Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

 1. Pasaport Kimlik Sayfası ve Giriş/Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi
 2. Karşı kurumdan alınan Katılım Sertifikası (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün, kaç saat ders verildiği belirtilmiş olmalıdır.)
 3. Avrupa Komisyonu tarafından gönderilen Çevrimiçi Anket' in yanıtlanıp, Erasmus ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne bilgi verilmesi.

Önemli Not: Hibe ödemenizin ilk bölümü olan %80'lik dilimin Yurt Dışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen Erasmus Hareketliliğinin başlamasından en az 15 gün evvel başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız. Geriye kalan %20'lik dilim hareketliliğin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır. Ödeme ders verdiğiniz günler hesaplanarak yapılacaktır.

* Lütfen daha detaylı bilgi için Erasmus Uygulamalı El Kitapcığına bakınız. (ua.gov.tr)

Giden Personel

A. Yurt Dışına Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar

 1. Ders Planının içeriği 8 saat ders verilmesi veya eğitim alınması olmalıdır. Belirtilen tarihler toplamda 5 gün olarak yazılmalıdır. Toplamda 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü hazırlanacak. 
 2. Davet Mektubu
 3. Vize Fotokopisi
 4. İş Bankası Avro (€ )Hesap Cüzdanı Fotokopisi / QNB Finansbank Avro (€ )Hesap Cüzdanı Fotokopisi  
 5. Üniversite ve Öğretim Elemanı arasında imzalanan hibe sözleşmesi.
 6. Enstitü / Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu veya Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Sureti.
  Her katılımcı kendi Müdürlüğü / Dekanlığına gideceği tarihleri belirten izin dilekçesi yazmakla yükümlüdür.

B. Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra Erasmus Ofisi’ne Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

 1. Pasaport Kimlik Sayfası ve Giriş/Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi
 2. Karşı kurumdan alınan Katılım Sertifikası (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün, kaç saat ders verildiği belirtilmiş olmalıdır.)
 3. Avrupa Komisyonu tarafından gönderilen Çevrimiçi Anket' in yanıtlanıp, Erasmus ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne bilgi verilmesi.

Önemli Not: Hibe ödemenizin ilk bölümü olan %80'lik dilimin Yurt Dışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen Erasmus Hareketliliğinin başlamasından en az 15 gün evvel başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız. Geriye kalan %20'lik dilim hareketliliğin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır. Ödeme ders verdiğiniz günler hesaplanarak yapılacaktır.

* Lütfen daha detaylı bilgi için Erasmus Uygulamalı El Kitapcığına bakınız. (ua.gov.tr)