Gelen Öğrenci

ERASMUS+

 • Kayıt işlemlerinizi kontrol etmek için Arel Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine gidiniz.
  • Öğrenci kimliği (Öğrenci kimliğinizi bölüm sekreterliğinizden teslim alınız)

 

 • İnternet üzerinden oturma izni işlemleri için bir randevu alınız.
 • Uluslararası Ofisten alınacak belgeler
  • öğrenim anlaşmanız
  • change form to the original proposed learning agreement

 

 • Bölümünüzde;
  • bölüm koordinatörünüzü ziyaret ediniz
  • alacağınız derslerin öğretim görevlilerini ziyaret ediniz
  • alacağınız derslerin AKST kredilerini teyit ediniz

 

 • Eksiksiz bir şekilde doldurulması ve imzalatılması gereken formlar
  • öğrenim anlaşmanız
  • değişiklik formu
  • bu formları taratıp ülkenizdeki üniversitenize gönderiniz
  • ülkenizdeki üniversitenizin Uluslararası Ofisinden bunların imzalanıp mühürlenerek incoming@arel.edu.tr adresine göndermelerini isteyiniz
  • bırakacağınız, çekileceğiniz ve/veya ekleyeceğiniz dersler için

 

 • Formları mühürlenmeleri için Uluslararası Ofise getiriniz.
 • Aldığınız her bir dersin sistemde koordinatörünüz tarafından kayıt edildiğinden emin olunuz. Alınan her bir dersin kaydınızda görünüp görünmediğini mutlaka kontrol ediniz ve tüm değişikliklerin ders ekle/bırak haftasında resmi olarak sisteme koordinatörünüz tarafından işlendiğinden emin olunuz.
  • bırakılan/çekilinen derslerin kaydı resmen silinir.
  • eklenen dersler resmen kaydınıza geçirilir. Ayrılacağınız zaman transkriptlerinizin doğru şekilde hazır bulunması için seçtiğiniz derslerin sisteme doğru bir şekilde girilmesinden ve yalnızca siz ve koordinatörünüz sorumlusunuzdur.