Giden Personel

ERASMUS+

A. Yurt Dışına Gitmeden Önce Hazırlanması Gereken Evraklar

 

1. Ders Planının içeriği 8 saat ders verilmesi/eğitim alınması ve en az 4 çalışma günü ile en fazla 6 haftalık ders verme hareketliliğini kapsamalıdır. ( 1 tanesi Erasmus Ofisi’ne, 1 tanesi Yurt Dışındaki Üniversite’ye, 1 tanesi de Öğretim Elemanımızda kalacak şekilde hazırlanacak 3 adet orijinal imzalı ve mühürlü Ders Planı) (Form:Ders Planı)
2. Davet Mektubu
3. İş Bankası Avro (€ )Hesap Cüzdanı Fotokopisi
4. Üniversite ve Öğretim Elemanı arasında imzalanan sözleşme (Form: Sözleşme)
5. Enstitü / Fakülte / Y.Okul / M.Y.Okulu veya Üniversite Yönetim Kurulu Kararı Sureti

 

B. Yurt Dışına Gidip Geldikten Sonra Erasmus Ofisi’ne Teslim Edilmesi Gereken Evraklar

 

1. Katılım Sertifikası (İmzalı ve Mühürlü olacak şekilde ve kaç gün, kaç saat ders verildiği belirtilmiş olmalı)
2. Pasaport Kimlik Sayfası ve Giriş/Çıkış Mühürlerinin yer aldığı sayfanın fotokopisi
3. Ulaşım Faturaları ile birlikte Gidiş Dönüş Biletlerinin orjinali
4. Öğretim Elemanı Faaliyet Rapor Formu (Form:Faaliyet Raporu)

 

Önemli Not: Hibe ödemenizin ilk bölümü olan %80’lik dilimin Yurt Dışına gidiş öncesinde hesabınıza aktarılması için lütfen Erasmus Hareketliliğinin başlamasından en az 15 gün evvel başvurunuzu eksiksiz olarak yapınız. Geriye kalan %20’lik dilim hareketliliğin başarıyla gerçekleşmesi sonrasında yapılacaktır. Ödeme ders verdiğiniz günler hesaplanarak yapılacaktır.

 

*Lütfen daha detaylı bilgi için 2014-2015 Uygulamalı El Kitapcığına bakınız.(ua.gov.tr)