Giden Staj Öğrenci

ERASMUS+

Erasmus+ Staj Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurt dışındaki bir işletmede staj yapmasıdır. “Staj”, bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir işletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Dolayısıyla öğrenci staj yapacağı kurumu kendi araştırıp bulmalıdır.

 

Staj faaliyeti, belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesidir.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 

  • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )
  • AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 

Staj Yapabileceğiniz İşletmeler: şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır.

 

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere 2 ile 12 ay arasında bir süredir. Staj faaliyeti, öğrenim süresi içerisinde her sınıfta ve öğrenim programlarının son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde gerçekleştirilebilir. Mezuniyet sonrası gerçekleştirilecek staj faaliyetinde öğrenci başvurusunu mezun olmadan önce (hâlihazırda ön lisans, lisans veya lisansüstü öğrencisiyken) yapılmış olması gerekir. Mezun olmuş öğrenciler başvuruda bulunamaz.

 

GİTMEDEN ÖNCE:

 

Bütün belgeler bilgisayar ortamında ve arkalı önlü doldurulacaktır.

 

Erasmus+ programından yararlanmaya hak kazanmış tüm öğrenciler tubaaktas@arel.edu.tr adresinden ofisimizle bağlantıya geçebilir.

 

Gerekli Belgeler:

 

 

Nasıl Doldurmalıyım?
Örnek : Learning Agreement for Traineeships

 

Öğrenim veya staj hareketliliği için seçilmiş öğrenciler, faaliyet başı ve faaliyet sonu olmak üzere Çevrimiçi Dil Desteği sistemi üzerinden öğrenim / staj faaliyetinin gerçekleştirildiği dilden iki ayrı sınav olurlar. Yükseköğrenimde öğrenci hareketliliği faaliyetlerinden yararlanacak olan öğrenciler için Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan Çevrimiçi Dil Desteği OLS (Online Linguistic Support) sınavını uygulamayan öğrencilerin gidiş işlemleri tamamlanamaz.

 

Staj hareketliliği için hibe miktarı ne kadardır?

 

Avrupa Komisyonu’nun hayat pahalılığına göre düzenlemiş olduğu gideceğiniz ülke hibe miktarlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.

 

Hayat 
pahalılığına göre ülke grupları

  Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Aylık Hibe Staj
(Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık

600

2. Grup Program Ülkeleri

Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye

500

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya

400

DÖNDÜKTEN SONRA:

 

Pasaport, Confirmation Letter ve Arrival&Departure belgesini Erasmus Koordinatörlüğüne teslim ediniz. Pasaport giriş çıkış mühürleri fotokopisi Koordinatörlüğümüzde alınacaktır.

 

Mobility Tool sisteminden e-posta hesabınıza gelecek olan Öğrenci Nihai Raporu (EU Survey)’nu elektronik ortamda doldurduktan sonra Erasmus+ süreciniz tamamlanmış olacak ve ardından kalan hibe miktarı hesabınıza ödenecektir.

 

*Öğrenci, dönüş yaptıktan en fazla 20 gün içerisinde belgelerini Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslip edip Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği sürecini tamamlamalıdır.