Erasmus+ Programı 2014 – 2020 yılları arasında devam edecektir.Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007 – 2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Erasmus+ Ofisi 2010 yılından bu yana gençlere ve yetişkinlere hizmet vermek için çalışmakta, gelişen dünyanın gereksinimlerine uyum sağlamakta ve bu gelişim ve değişimi üniversitemiz ile buluşturmak için çalışmaktadır.

 

Erasmus+ kapsamında yükseköğretimde öğrenci öğrenim hareketliliği, öğrenci staj hareketliliği, öğretim elemanı hareketliliği ve personel hareketliliği projelerinin yanı sıra eğitim seviyesi ve dil kısıtlaması olmadan yararlanılabilecek olan uluslararası gençlik değişimleri, eğitim kursu programları, seminerler, konferanslar, iş gölgeleme ziyaretleri, çalışma ziyaretleri ve gönüllülük fırsatlarını da gençlerin hizmetine sunmaktadır.

 

Bu projeler ile Avrupa’nın birçok yerine hareketlilik gerçekleştirmek mümkün olduğu gibi, Avrupa dışında da birçok ülkede gerçekleşen programlara Erasmus+ sayesinde katılmak mümkündür.

 

Erasmus+, bilginin, teknolojinin ve yeniliğin ülkemize getirilmesi ve yine üniversitemizde üretilen bilgi, teknoloji ve yeniliğin yurt dışında tanıtılması için olduğu kadar kültürlerarası öğrenmenin, yaygın öğrenmenin, sargın öğrenmenin, akran eğitiminin, yaşayarak öğrenmenin ve hayat boyu öğrenmenin de kullanılması ve yaygınlaşması için önemli bir araçtır.