Staj Hareketliliği

Erasmus Staj Hareketliliği  Nedir?
Erasmus+ Staj Hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede staj faaliyetinde bulunmasıdır. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini artırmayı; kültürlerarası diyaloğu güçlendirerek, sosyal, dilsel ve kültürel çeşitliliğin önemini kavramasını; demokratik hayata ve işgücü piyasasına aktif olarak katılmasını amaçlamaktadır.

 

Erasmus+ kapsamında tamamlanan staj faaliyetinin, üniversitemiz tarafından kredilendirilmesi ve tanınması yapılmaktadır. Öğrencinin staj faaliyeti, öğrencinin mezuniyet transkriptinde ve diploma ekinde açıkça belirtilecektir.

 

Erasmus Staj Hareketliliğinden kimler faydalanabilir?

Başvuruda bulunmak için gerekli olan genel not ortalaması ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00 şeklindedir.

 

Başvuran öğrenciler, bir yükseköğretim kurumu bünyesinde eğitim kademelerinden herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı bir öğrenci olmalıdır.

 

Son sınıf öğrencileri programdan faydalanabilmektedir. Mezun durumdaki öğrenciler, son eğitim-öğretim yılı süresince kendi yükseköğretim kurumları tarafından seçilmeli ve mezuniyetinden itibaren en fazla bir yıl (12 ay) içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır. Bu, öğretmen adayı olan öğrencilerin “asistanlıklarını” da kapsamaktadır.

 

Staj yapmaya uygun kurum/kuruluşlar hangileridir?

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır:

 

Erasmus Üniversite Beyannamesine (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu; veya İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş. Örneğin, bu tür bir kurum/kuruluş:

 

-Küçük, orta veya büyük ölçekli özel ya da kamusal kurum veya kurum/kuruluş (sosyal girişimler de dâhil)

-Yerel, bölgesel veya ulusal seviyede bir kamu kurum/kuruluşu

-Ticaret odaları, esnaf/meslek dernekleri ve sendikalar da dâhil olmak üzere, bir sosyal ortak veya çalışma hayatının diğer bir temsilcisi

-Araştırma enstitüsü

-Vakıf

-Okul/enstitü/eğitim merkezi (herhangi bir seviyede, okul öncesi eğitimden lise ve sonrası eğitim alanında faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar ile (mesleki eğitim ile yetişkin eğitimi dâhil)

-Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluş, dernek, STK

-Kariyer rehberliği, mesleki danışmanlık ve bilgilendirme hizmetleri sunan kurum/kuruluşlar

 

Erasmus öğrenim hareketliliğinden farklı olarak, Erasmus staj hareketliği kapsamında birçok bölümün ikili anlaşması bulunmamaktadır. Bu sebeple, öğrencilerin başvuru sürecinden önce bireysel olarak kurumlarla iletişime geçmesi gerekmektedir.

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

 • Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en )
 • AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 

Staj hareketliliği için hibe miktarı ne kadardır?

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Staj (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

 

750

 

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

 

600

Öğrencilere, hareketlilik başlangıcında gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından, hibelerinin %80’i ödenir. Değişim sonunda ise, yine gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından hibelerinin %20’si ödenir. Ancak, öğrenciler yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, Erasmus stajı iptal edilir ve tarafına ödenen hibenin iadesi talep edilir.

 

Teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. Staj hareketliliği için başvuruda bulunmadan önce tamamlanması gereken belgeler:
 • Davet Mektubu (Invitation Letter)
 • Traineeship Agreement (Staj Anlaşması)
 • Approval of Course and Units Formu
 • Vize ve Pasaport Fotokopisi
 • Sağlık Sigortası (Kaza ve Mesuliyet Kapsamında)
 • Yapı Kredi Euro Hesabı
 • Hibe Sözleşmesi

 

 1. Faaliyet tamamlandıktan sonra getirilmesi gereken belgeler:
 • Katılım Sertifikası (Certificate of Attandance)
 • Pasaport Vize Giriş – Çıkış Fotokopisi
 • Transkript
 • Arrival&Departure Belgesi
 • Beneficiary Module aracılığıyla gönderilen Öğrenci Nihai Raporu’nun (EU Survey) doldurulması