Öğrenim Hareketliliği

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Nedir?
Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir öğrenim kademesi içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir. Kurumlar arası anlaşmaları incelemek için lütfen web sitemizdeki ikili anlaşmalar (https://erasmus-plus.arel.edu.tr/ikili-anlasmalar/) sayfasını ziyaret ediniz.

 

Erasmus öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir. Programdan yararlanabilmek için gerekli olan minimum akademik ortalama:

Önlisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.5/4.00’tür.

Değişimin gerçekleşeceği akademik yıl birinci sınıfta okuyan ön lisans ve lisans öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğine başvuruda bulunabilir.

 

Erasmus’a başvuru aşamasında minimum eğitim sürelerini o akademik yılın sonunda tamamlayacak öğrenciler(ön lisans 2. sınıf, lisans 4 sınıf öğrencileri) artık yılda faydalanmak üzere programa başvuru yapamazlar.

Erasmus’a başvuru yapacak yeni sistem öğrencilerinde minimum genel not ortalamasının 2.20/4.00. Not ortalaması asgari koşulun altında olan öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı (ön lisans ve lisans öğrencileri için 2.20/4.00, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 2.50/4.00) elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

 

Erasmus Öğrenim Hareketliliği’ne nasıl başvurabilirim?

Üniversitemizde Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanacak öğrenciler için yılda en az bir kez başvuru ve seçim işlemleri uygulanır. Başvuru tarihleri her yıl farklılık göstermektedir.

 

Başvuru dönemlerinde e-devlet (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/giris?returnUrl=%2F) üzerinden başvurular alınmaktadır. Başvuru yapabilmeniz için bölümünüz ile Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir AB yükseköğretim kurumu arasında ilgili akademik yılda geçerli olan bir Erasmus İkili Anlaşması olması gereklidir.

 

Erasmus programından yararlanmak için yabancı dil sınavına girmeli miyim?

Başvuran bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil düzeyi belirleme ölçütü oluşturulacaktır. Başvuru aşamasında bütün öğrencilerden aynı (veya farklı olup birbirine denkliği kabul edilen) belge/sınav sonuçları istenecektir (geçerli belgesi olmayan kişiler İngilizce sınavına tabi tutulacaktır) bu belge/sonuçlar değerlendirmeye alınacaktır.

 

Erasmus hareketliliği öğrencisi seçimi yapılırken not ortalamasının % 50’si ve yabancı dil puanının %50’si alınır ve hesaplanan ağırlıklı ortalamaya göre İkili Anlaşma kontenjanının elverdiği sayıda öğrenci Erasmus aday öğrencisi olur. Programdan yararlanmak üzere başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru dönemlerinde sayfamızdan ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür.

 

Erasmus öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?

Erasmus hibesi değişim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Sadece öğrencinin yurt dışında bulunmasından kaynaklanan ek masrafları karşılamaya yöneliktir. Hibe tutarları her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir.

 

Öğrenci yurtdışına çıkmadan önce, hak ettiği hibenin %80’i, değişim sonunda gerekli belgeleri Erasmus Koordinatörlüğü Birimi’ne teslim ettikten sonra hibesinin %20’si öğrencinin hesabına yatırılır.*

 

2023-2024 akademik yılı Erasmus Öğrenim Hareketliliği hibe tutarları aşağıdaki gibidir:

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

1. ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

 

 

600

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

 

450

* Üniversitemizde, Erasmus değişim dönemi süresince derslere devam etmedikleri, sınavlara girmedikleri ve/veya öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmedikleri tespit edilen ve bu durumu belgelendirilen öğrencilerin faaliyet süreleri için hesaplanan toplam hibelerinin %20’si kesinlikle ödenmez. Toplam hibede %20’den fazla kesinti yapılıp yapılmaması konusunda karar yükseköğretim kurumuna aittir. Bununla birlikte, Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programının (toplam kredi sayısının) en az üçte ikisinde başarılı olamayan öğrenciler başarısız olarak değerlendirilir. Ancak öğrencinin derslere düzenli devam etmesi ve sınavlarına girmiş olmalarına rağmen faaliyetlerini başarısız olarak tamamlayan öğrencilerin toplam hibelerinin tamamının ödenmesi veya toplam hibelerinde kesinti yapılması konusunda yükseköğretim kurumu karar verir.

 

Teslim edilmesi gereken belgeler:

 1. Öğrenim hareketliliği için başvuruda bulunmadan önce tamamlanması gereken belgeler:
 • Davet Mektubu (Invitation Letter)
 • Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması)
 • Approval of Course and Units Formu
 • Vize ve Pasaport Fotokopisi
 • Sağlık Sigortası
 • Euro Hesabı
 • Hibe Sözleşmesi

 

 1. Öğrenim hareketlilik esnasında tamamlanması gereken belgeler:
 • Gideceğiniz üniversiteye vardıktan sonra Arrival&Departure belgesini imzalatıp e-mail yoluyla koordinatörlüğümüze yollayarak varış yaptığına dair bilgilendirme yapmalıdır.
 • Öğrenci, hareketlilik öncesi hazırlanan Learning Agreement’da yer alan derslerde değişiklik yapmak durumundaysa, ilk olarak Erasmus Bölüm Koordinatörüyle iletişime geçerek ilgili değişikliği bildirmek durumundadır. Learning Agreement belgesinde yer alan “During Mobility” (Changes) kısmı doldurularak, Erasmus Ofisi’ne yollanmalıdır.
 • Güz döneminde başladığı hareketliliği bahar dönemine de uzatmak isteyen öğrencilerin uzatma işlemlerini bulundukları üniversitede 30 AKTS’lik ders eşleştirilmesinin ardından bölüm ve Erasmus koordinatörlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir. Her öğrencinin Erasmustan faydalanabilmesi adına hakkaniyet ilkesi uygulandığından, ikinci hibe ödeme garantisi verilmemektedir. Dolayısıyla öğrenci uzatma yapmadan önce Erasmus Ofisi ile iletişime geçip hibe durumunu öğrenmelidir. Hibesiz olarak da hareketlilik faaliyeti gerçekleştirilebilir.

 

 1. Faaliyet tamamlandıktan sonra getirilmesi gereken belgeler:
 • Katılım Sertifikası (Certificate of Attandance)
 • Pasaport Vize Giriş – Çıkış Fotokopisi
 • Transkript
 • Arrival&Departure Belgesi
 • Beneficiary Module aracılığıyla gönderilen Öğrenci Nihai Raporu’nun (EU Survey) doldurulması