Erasmus Nedir?

ERASMUS+

Erasmus Nedir?

Erasmus+, AB’nin Avrupa’da eğitim, öğretim, gençlik ve sporu desteklemeye yönelik programıdır.

Program, sosyal katılım ve gençlerin demokratik hayata katılımının desteklenmesi konularına güçlü bir şekilde odaklanmaktadır.

Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır.

 

Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 

Öğrenci Hareketliliği Faaliyetleri

Öğrenci hareketliliği iki şekilde gerçekleştirilir:

· Öğrenim hareketliliği

· Staj hareketliliği

Öğrenci hareketliliğine, yükseköğretim kurumlarında örgün eğitime kayıtlı öğrenciler katılabilir.

 

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunun var olan kurumlar arası anlaşmaları çerçevesinde gerçekleştirilir.

 

Öğrenci Staj Hareketliliği: Bu hareketlilik faaliyeti, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin akademik çalışma alanıyla ilgili olarak yurtdışındaki bir üniversitede, işletmede ya da uygun bir iş yerinde staj yapmasından ibarettir.

 

Personel Hareketliliği Faaliyetleri

Personel Hareketliliği faaliyeti 2 şekilde gerçekleştirilebilmektedir:

· Personel Ders Verme Hareketliliği – Staff Mobility for Teaching Assignments (STA)

· Personel Eğitim Alma Hareketliliği – Staff Mobility for Staff Training (STT)

 

Personel Ders Verme Hareketliliği: Personelin bir yükseköğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkân sağlayan faaliyet alanıdır.

 

Personel Eğitim Alma Hareketliliği: Personelin bir yükseköğretim kurumunda ya da işletmede eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür