AKTS Metodolojisi

ERASMUS+

AKTS Nedir?

 

İstanbul AREL Üniversitesi, ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretim süreçleri ile ilgili stratejik hedeflerine ulaşmak adına AKTS yaklaşım ve uygulamalarını bir kalite güvencesi aracı olarak benimsemiştir. Avrupa Birliği (AB) tarafından öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında aldıkları eğitimi kendi ülkelerinde tanınmasını sağlamak için oluşturulmuş, öğrenci merkezli, öğrencinin iş yüküne dayalı bir kredi sistemidir.

 

AKTS Kredisi Nedir?

 

 • Avrupa Kredi Biriktirme ve Kredi Transfer Sistemidir.
 • Öğrencinin bir eğitim programındaki her ders veya modül için tek tek ne kadar zaman harcadığını (iş yükü) veya bir öğretim programı için toplam ne kadar iş yükü harcadığını gösteren bir değerlendirme sistemidir.
 • Öğrencinin harcadığı zamana öğrencinin iş yükü denir. Bu yük ortalama bir öğrenci göz önüne alınarak öğretim elemanı tarafından yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak hesaplanır. Hesaplamaya öğrenci görüşlerinin de katılması, uygulamanın kalite güvencesini ve kabul edilebilirliğini arttırır.
 • Öğretme zamanından çok öğrencinin öğrenme zamanına dayalıdır.
 • Öğretim üyesinin girdilerine değil istenilen öğrenim çıktılarına/kazanımlarına dayalıdır.
 • Girdi temelinden çok çıktı temellidir.
 • Hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek amacıyla her dersin tamamlanması için gerekli öğrenci iş yükünü gösteren sayısal değerdir.
  • Ön Lisans Programları toplam 4 dönem x 30 AKTS/Dönem = 120 AKTS
  • Lisans Programları toplam 8 dönem x 30 AKTS/Dönem = 240 AKTS
  • Yüksek Lisans Programları toplam 4 dönem x 30 AKTS/Dönem = 120 AKTS
  • Doktora Programları toplam 6 veya 8 dönem x 30 AKTS/Dönem = 180-240 AKTS

 

AKTS Hesaplanması

 

Bir yarıyılda 14 hafta eğitim-öğretim (yani bu 70 iş gününe tekabül etmektedir), bir hafta sınavlara hazırlık ve iki hafta final sınavları olmak üzere bir dönemde toplam 17 haftalık iş yükü vardır. Bir öğrencinin görevinin tam zamanlı öğrencilik yapmak olduğunu göz önüne alırsak bir öğrencinin 45 saat çalışması gerekir. Böylelikle 1 AKTS’nin kaç saatlik iş yüküne karşı geleceği hesaplanır. İş kanunu bir haftada 45 iş günü çalışmaya izin vermekte olduğundan bir dönemde bir öğrencinin toplam çalışma süresi saat cinsinden 17 hafta/Dönem x 45 saat/hafta = 765 saat/Dönem olarak hesaplanır.

 

Diğer taraftan bir yarıyılda 30 AKTS/Dönem kredisine denk bir iş yükü olacağından ve bu yük dönem başına 765 saat/Dönem ile gösterildiğinden 1 AKTS kaç saatlik iş yüküne karşılık gelir.

 

Dolayısıyla, (765 saat/Dönem)/(30 AKTS/Dönem) = 25.5 saat/AKTS yani 1 AKTS kredisi 25.5 saatlik iş yüküne karşılık gelir. Bir öğrencinin 1 AKTS kredisi sağlayabilmesi için 25.5 saat/dönem zaman harcaması gerekmektedir.

 

AKTS’nin Amacı

 

 • Uluslararası arenada Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak.
 • Öğrencinin performansı hakkında yüksek öğretim kurumlarına ek bilgi verecek şeffaflığı sağlamak.
 • Öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak.
 • Akademik tanınmanın düzenlenmesi için, çalışma programlarının şeffaflığı ve öğrencinin başarısına dayandırılmış örnek uygulama kurallarını sağlar.